Logo
scale modeling database | stash manager

ICM

ICM

Color range info

Name:
ICM
Company:
by ICM

Enamel

PRU pink
ICM
Enamel

Acrylic

Acrylic (12ml)

1001 White
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1002 Black
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1003 Deep Yellow
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1004 Intense Pink
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1005 Deep Purple
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1006 Deep Orange
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1007 Deep Red
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1008 Deep Brown
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1009 Deep Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1010 Deep Blue
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1011 Clear Red
ICM
12ml (Bottle)
Gloss
Acrylic
1012 Clear Blue
ICM
12ml (Bottle)
Gloss
Acrylic
1013 Clear Smoke
ICM
12ml (Bottle)
Gloss
Acrylic
1014 Clear Green
ICM
12ml (Bottle)
Gloss
Acrylic
1015 Clear Yellow
ICM
12ml (Bottle)
Gloss
Acrylic
1016 Clear Orange
ICM
12ml (Bottle)
Gloss
Acrylic
1017 Gold
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1018 Brass
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1019 Rusty Brass
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1020 Bronze
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1021 Copper
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1022 Burnt Tin
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1023 Aluminium
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1024 Silver
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1025 Natural Steel
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1026 Oily Steel
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1027 Gunmetal
ICM
12ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
1028 Off White
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1029 White Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1030 Ivory
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1031 Warm Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1032 Blue Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1033 Sky Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1034 Dark Sea Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1035 Grey-Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1036 Neutral Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1037 Dark Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1038 German Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1039 Rubber Black
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1040 Beige
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1041 Buff
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1042 Pale Sand
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1043 Light Flesh
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1044 Basic Skin Tone
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1045 Medium Orange
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1046 Blood Red
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1047 Matt Red
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1048 Wine Red
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1049 Medium Rust
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1050 Saddle Brown
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1051 Dark Rust
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1052 Hull Red
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1053 Leather Brown
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1054 Chocolate (chipping)
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1055 Deck Tan
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1056 Light Earth
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1057 Ochre
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1058 Tan Earth
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1059 Green Ochre
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1060 Middle Stone
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1061 Green-Brown
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1062 British Khaki
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1063 Green Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1064 Lime Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1065 Interior Yellow Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1066 Grass Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1067 Dark Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1068 Olive Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1069 Extra Dark Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1070 German Field Grey
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1071 Camouflage Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1072 US Dark Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1073 Russian Green
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1074 Pale Blue
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1075 Grey-Blue
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1076 Deep Sky Blue
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
1077 Dark Blue
ICM
12ml (Bottle)
Matt
Acrylic
2001 Matt Varnish
ICM
12ml (Bottle)
Varnish
Acrylic
2002 Satin Varnish
ICM
12ml (Bottle)
Varnish
Acrylic
2003 Gloss Varnish
ICM
12ml (Bottle)
Varnish
Acrylic

Acrylic (17ml)

2004 Gray Primer
ICM
17ml (Bottle)
Matt
Acrylic
2005 Black Primer
ICM
17ml (Bottle)
Matt
Acrylic
2006 Dark Yellow Primer
ICM
17ml (Bottle)
Matt
Acrylic
2007 Russian Green Primer
ICM
17ml (Bottle)
Matt
Acrylic
2008 Olive Drab Primer
ICM
17ml (Bottle)
Matt
Acrylic
2009 White Primer
ICM
17ml (Bottle)
Matt
Acrylic

Acrylic (50ml)

2010 Acrylic Thinner
ICM
50ml (Eye dropper)
Thinners
Acrylic

Paint sets

Acrylic

3001 AH-1G Cobra
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3003 Marder I
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3005 G7107 & other WWII US Vehicles
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3006 Soviet AFV
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3007 Invader B-26K
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3008 OV-10A Bronco
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3009 Laffly V15T
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3010 Basic Acrylic Colors
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3011 Soviet Trucks
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3012 USAAF Pilots (1944-1945)
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3013 American Civil War Union Infantry
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
3014 WWII German Aviation
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3019 US Cargo Trucks
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3027 The Ghost of Kyiv
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3034 American Civil War Confederate infantry
ICM
6x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
3004 Palette of 80 colors
ICM
80x 12ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
 
 
 
73+