scale modeling database | stash manager

Vallejo Metal Color

Vallejo Metal Color

Color range info

Name:
Vallejo Metal Color
Country:
ES
Company:
by Vallejo

Acrylic

Acrylic (32ml)

White Aluminium
Vallejo Metal Color 77.706
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
Gunmetal Grey
Vallejo Metal Color 77.720
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
Aluminium
Vallejo Metal Color 77.701
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.657 Metal Varnish
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Varnish
Acrylic
77.657 Gloss Metal Varnish - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Varnish
Acrylic
77.701 Aluminium - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.702 Duraluminium
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.702 Duraluminium - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.703 Dark Aluminium
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.703 Dark Aluminium - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.704 Pale Burnt Metal
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.704 Pale Burnt Metal - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.706 White Aluminium - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.707 Chrome
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.707 Chrome - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
77.710 Copper
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.710 Copper - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
77.711 Magnesium
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.711 Magnesium - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.712 Steel - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.712 Steel
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.713 Jet exhaust
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.713 Jet Exhaust - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.716 Semi Gloss Aluminium
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.716 Semi Matt Aluminium - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.717 Dull Aluminium
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.717 Dull Aluminium - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.720 Gunmetal Grey - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.721 Burnt Iron
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.721 Burnt Iron - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.723 Exhaust Manifold
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.723 Exhaust Manifold - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.724 Silver
Vallejo Metal Color
32ml (Bottle)
Metallic
Acrylic
77.724 Silver - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.725 Gold
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
77.725 Gold - new formula
Vallejo Metal Color
32ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic

Acrylic (60ml)

26.657 Gloss Metal Varnish - new formula
Vallejo Metal Color
60ml (Eye dropper)
Varnish
Acrylic
26.657 Gloss Metal Varnish
Vallejo Metal Color
60ml (Eye dropper)
Varnish
Acrylic

Paint sets

Acrylic

77.601 Metallic Panel
Vallejo Metal Color
4x 32ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
77.602 JET EXHAUST- SET
Vallejo Metal Color
4x 32ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
77.603 Aluminium Dope
Vallejo Metal Color
4x 32ml (Box)
Acrylic
 
 
 
 
77.604 ENGINE - SET
Vallejo Metal Color
4x 32ml (Box)
Acrylic