Logo
scale modeling database | stash manager

Artesania Latina

Artesania Latina

Color range info

Name:
Artesania Latina
Country:
ES
Company:
by Artesania Latina

Acrylic

Acrylic (20ml)

Fishing Boats Paint Set
Artesania Latina 277PACK3
20ml (Eye dropper)
Acrylic
French Navy PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK4
20ml (Eye dropper)
Acrylic
Belem PAINT SET
Artesania Latina 277PACK2
20ml (Eye dropper)
Acrylic
BF109G PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK5
20ml (Eye dropper)
Acrylic
King of Mississippi PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK6
20ml (Eye dropper)
Acrylic
WWI Aircrafts PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK1
20ml (Bottle)
Acrylic
Caravels & Galleons PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK8
20ml (Eye dropper)
Acrylic
American Schooners - PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK9
20ml (Eye dropper)
Acrylic
Vasa PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK10
20ml (Eye dropper)
Acrylic
Royal Navy - PAINT SET
Artesania Latina 277PACK11
20ml (Eye dropper)
Acrylic
Marie Jeanne PAINT SET
Artesania Latina 277PACK12
20ml (Eye dropper)
Acrylic
Fishing Boats (Basic) PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK13
20ml (Eye dropper)
Acrylic
Figurines (Basic) PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK14
20ml (Eye dropper)
Acrylic
Figurines (Advanced) PAINTS SET
Artesania Latina 277PACK15
20ml (Eye dropper)
Acrylic
02 Off White
Artesania Latina 27702
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
03 Off Black
Artesania Latina 27703
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
04 Grey FS36375
Artesania Latina 27704
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
05 RLM66 Grey
Artesania Latina 27705
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
10 Bright Red
Artesania Latina 27710
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
11 Hull Red
Artesania Latina 27711
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
12 Red FS11136
Artesania Latina 27712
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
13 Vermilion
Artesania Latina 27713
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
20 Royal Blue
Artesania Latina 27720
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
21 Prussian Blue
Artesania Latina 27721
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
22 Navy Blue
Artesania Latina 27722
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
27 Purple
Artesania Latina 27727
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
30 Ice Yellow
Artesania Latina 27730
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
31 Deep Yellow
Artesania Latina 27731
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
32 Chequer Yellow
Artesania Latina 27732
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
40 Buff
Artesania Latina 27740
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
41 Cocoa Brown
Artesania Latina 27741
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
42 Dark Red Leather
Artesania Latina 27742
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
43 Burnt Umber
Artesania Latina 27743
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
50 Green FS34226
Artesania Latina 27750
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
51 Hull Green
Artesania Latina 27751
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
52 Green FS34088
Artesania Latina 27752
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
53 Bright Green
Artesania Latina 27753
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
60 Aluminium
Artesania Latina 27760
20ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
61 Gold
Artesania Latina 27761
20ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
62 Copper
Artesania Latina 27762
20ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
63 Gun Metal Grey
Artesania Latina 27763
20ml (Eye dropper)
Metallic
Acrylic
70 Basic Skin
Artesania Latina 27770
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic
71 Sunny Skin
Artesania Latina 27771
20ml (Eye dropper)
Matt
Acrylic

Acrylic (125ml)

Finishes Basic Set
Artesania Latina 277PACKB1
125ml (Bottle)
Acrylic
Dyes Set: Hardwood
Artesania Latina 277PACKB2
125ml (Bottle)
Acrylic
00 Airbrush Thinner
Artesania Latina 27700
125ml (Bottle)
Acrylic
01 Primer Filler
Artesania Latina 27701
125ml (Bottle)
Matt
Acrylic
90 Sapele - Water Based Dye for Wood
Artesania Latina 27690
125ml (Bottle)
Matt
Acrylic
91 Walnut - Water Based Dye for Wood
Artesania Latina 27691
125ml (Bottle)
Matt
Acrylic

Acrylic Lacquer

Acrylic Lacquer (20ml)

06 Semi-Gloss Oak Shade Varnish Dye
Artesania Latina 27706
20ml (Bottle)
Varnish
Acrylic Lacquer

Acrylic Lacquer (125ml)

05 Clear Semi-Gloss Acrylic Varnish
Artesania Latina 27605
125ml (Bottle)
Varnish
Acrylic Lacquer
06 Semi-Gloss Oak Shade Varnish Dye
Artesania Latina 27606
125ml (Bottle)
Varnish
Acrylic Lacquer